Gincops
HR EN

Posebne narudžbe

Ovlašteni zastupnik šankomata Cornelius Hrvatska, sa servisnom mrežom u cijeloj regiji. Logistika, montaža i servis svih uređaja 24/7 - postmix i premix aparati za sok, vino, pivo i posebni strojevi u prehrambenoj industriji: